LOODGIETER SERVICE
Ervaren loodgieters Snelle service +32 465 16 69 97

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Ondanks dat wij met uiterste zorg trachten de informatie op deze website correct en volledig te houden zijn wij niet aansprakelijk voor fouten of onvolledigheden. Er kunnen geen rechten ontrokken worden aan de informatie die op deze website vermeld staat.

Wij zijn niet aansprakelijk voor ontstane of toekomstige schade die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze webpagina. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ontstane of toekomstige schade die in enig opzicht verband houdt met het niet kunnen gebruiken deze webpagina. Wij hebben te allen tijde het recht deze webpagina naar eigen inzicht te wijzigen of verwijderen, met of zonder voorafgaande toestemming. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op deze webpagina aangeboden informatie, alsook deze disclaimer, is gewijzigd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor aan deze webpagina gekoppelde bestanden of webpagina’s van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. Wij zijn niet aansprakelijk voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, privacy regelgeving, publicatie en/of communicatie door ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van deze webpagina. 

  • Wij garanderen dat uw offerteaanvraag met zorg behandeld wordt. Deze wordt doorgestuurd naar een bedrijf dat is ingeschreven bij de KvK.
  • Wij zijn niet meer aansprakelijk nadat u de offerte heeft aangevraagd.
  • Wij zijn niet bekend met de voorwaarden van het bedrijf dat u een offerte stuurt en zijn daar niet aansprakelijk voor.
  • Wij geven geen advies welke offerte de voorkeur dient te krijgen. U bent degene die de keuze maakt.
  • Wij streven naar hoge kwaliteitseisen in ons netwerk van aangesloten bedrijven, echter kunnen wij u geen garanties hierin doen.
  • Het kan voorkomen dat er weinig bedrijven aangesloten zijn in de regio waar u zich bevindt waardoor u geen of minder offertes ontvangt.

Gebruik

Wanneer u deze website gebruikt gaat u ermee akkoord dat het bedrijf achter de website, alsmede de website, niet aansprakelijk kan worden gehouden voor elke ontstane schade. Ook hebben wij geen aansprakelijkheid in geschillen die naderhand ontstaan zijn tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

Verwijzingen

Wij hebben geen invloed op de inhoud van andere websites waarna wij d.m.v een link verwijzen. Op de websites van derden gelden de algemene voorwaarden, privacy policy en disclaimer die zij hanteren.

Copyright

Wij maken gebruik van teksten, afbeelding en andere media op deze website en hebben copyright hoog in het vaandel staan. Heeft u het idee dat copyright geschonden is kunt u in contact met ons komen en wij zullen het noodzakelijke doen om dit te herstellen. Zonder toestemming mag er niets van deze website gekopieerd worden.